Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (“İYS”) İlişkin Son Gelişmeler

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) 4 Ocak 2020 tarihinde yapılan değişiklikler ile ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) oluşturulmuş ve ticari elektronik ileti göndermek isteyen hizmet sağlayıcıların  İYS’ye kaydolması ve Yönetmelik kapsamında almış oldukları onayları 1 Haziran 2020’ye (“Onay Yükleme Son Tarihi”) kadar İYS’ye aktarması zorunlu kılınmıştı. Belirtilen tarih Covid-19 salgınının iş süreçleri üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alınarak T.C. Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından iki kez değiştirilmiş ve bu kapsamda son olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan Basın Açıklaması ile İYS’ye Onay Yükleme Son Tarihi,  

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için 31 Aralık 2020 tarihine; ve
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için ise 31 Mayıs 2021 tarihine ertelenmiştir.

Onay Yükleme Son Tarihine kadar İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.

Kimler İYS’ye Kayıt olmakla yükümlüdür?

Yönetmelik uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler hizmet sağlayıcılar olarak adlandırılmakta olup, hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolması ve Yönetmelik çerçevesinde aldıkları onayları İYS’ye yüklemesi gerekmektedir.

İYS’nin teknik olarak Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcıların kayıt yaptırabileceği bir formatta oluşturulmuş olması ve Türkiye dışında yerleşik hizmet sağlayıcıların sisteme teknik olarak kayıt yaptırabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle, bu hizmet sağlayıcıların Türkiye’deki müşterilerine ticari elektronik ileti göndermesi halinde İYS'ye kaydolmak zorunda olup olmadığı konusunda bir karışıklık bulunmakta idi. Ancak Bakanlık, bu konuda verdiği bir görüşle konuyu açıklığa kavuşturmuş ve Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin İYS’ye kaydolması gerektiğini belirtmiştir. Bu itibarla Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türkiye'deki alıcılara ticari elektronik ileti gönderen hizmet sağlayıcılar için alternatif kayıt süreçleri belirlenmiştir.

İYS’ye yapılacak kayıt kapsamında neler yer alır?

Yönetmelik’e göre, hizmet sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için aldıkları onayları İYS’ye yüklemesi gerekir.

Yönetmelik uyarınca tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması gerekmemekle birlikte, ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin de İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda önemle belirtmek gerekir ki uygulamada şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği kurumsal e-posta hesaplarına gönderilecek ticari elektronik iletiler için tacir ve esnaflara ilişkin bu istisnadan yararlanılıp yararlanılmayacağı uzun bir süredir tartışma konusu olmuştu. Ancak Bakanlık kendisine gelen bir talep üzerine verdiği görüşünde şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği, şirket adı uzantılı kurumsal e-posta hesaplarına onaysız olarak ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticaret şirketlerinin bünyesinde çalışan ancak kurumsal bir e-posta adresine sahip olmayıp g-mail, hotmail, yahoo vb. uzantılı e-posta adresi kullanan kişilere ise onaysız olarak ticari elektronik ileti gönderilemeyeceği yönünde görüş vermiş olup, bu görüş ile birlikte uygulamada uzun süredir belirsizliklere sebep olan bir konu açıklığa kavuşmuştur. Dolayısıyla bu şekilde kurumsal e-posta adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için onay alınması gerekmemekle birlikte ilgili kişilerin elektronik iletişim adreslerinin de İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.