Anonim ve Limited Şirketler için Asgari Sermaye Tutarına ilişkin Mevzuat Güncellemesi

25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarının 5 kat artırılmasına karar verilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile yeni asgari sermaye tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

 

Eski Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı

Yeni Düzenlemeye Göre Asgari Sermaye Tutarı

Limited Şirketler

10.000 TL

50.000 TL

Anonim Şirketler

50.000 TL

250.000 TL

Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden ve Halka Açık Olmayan Anonim Şirketler

100.000 TL

500.000 TL

 

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yukarıda bahsedilen asgari sermaye tutarları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak şirketler için geçerli olacak ve bu aşamada mevcutta asgari sermaye ile kurulmuş sermaye şirketlerinin sermaye artırımı yapmasına gerek bulunmayacaktır. Halihazırda kurulmuş olan anonim ve limited şirketler için böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi için sermayelerin en az yukarıda belirtilen tutarlara artırılması faydalı olacaktır. Bununla birlikte, kuruluş ve operasyonları Türk Ticaret Kanunu dışında farklı mevzuatlara tabi şirketler bakımından da sermaye gerekliliklerinin, getirilen yeni düzenleme çerçevesinde gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.