Çevrim İçi Reklamcılık Sektörü Hakkında Sektör İncelemesi

Rekabet Kurumu tarafından, Rekabet Kurulu’nun 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık sektörü hakkında bir inceleme başlatmaya karar verdiği duyuruldu.

Duyuruda çevrim içi reklamcılık sektörünün birçok hizmeti ve oyuncuyu içeren karmaşık bir tedarik zincirine sahip olduğu belirtilerek pazarın girift bir yapıda olduğu ve hızla geliştiği vurgulandı. Diğer pek çok ülke için de geçerli olduğu ve incelemelere konu olduğu üzere, Türkiye’de de son yıllarda yayıncılık sektörünün geleneksel kanallardan dijital ortama yöneldiği, e-ticaretin artması ile birlikte çevrim içi reklamcılığın büyük bir ivme kazandığı ve internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının Türkiye’yi önemli bir pazar haline getirdiği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, Rekabet Kurumu, 16.07.2020 tarihinde e-ticaret platformlarına yönelik de bir sektör incelemesi başlatmış ve verimli bir çalışma yürütmüştü. Bu anlamda, Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi’nin başlatılmasına, e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi’nde ulaşılan bazı sonuçların ve iki pazarın yakın ilişkisinin yol açtığı da söylenebilir. Kurumun duyurusunda belirtildiği üzere, Rekabet Kurumu’nu bu inceleme yapmaya yönlendiren temel nedenlerden biri de, sektördeki az sayıda teşebbüsün başta veri büyüklüğü ve ürün portföyüne bağlı olmak üzere sahip olduğu pazar gücü nedeniyle rekabet karşıtı endişelerin ortaya çıkmasıdır. 

Rekabet Kurumu, sektör incelemesi sürecinde sektördeki karar alıcılar ile teşebbüs ve teşebbüs birlikleri ile görüşmeyi, gerekmesi halinde piyasa aksaklıklarının ve rekabet sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine yönelik olarak ilgililerin yer aldığı çeşitli çalıştaylar düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu, çevrim içi reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ve diğer kişilere doğrudan soru listesi gönderebilir, bire bir toplantı talep edebilir veya bu kişileri davet edeceği geniş katılımlı toplantılar organize edebilir.

Bu çalışmalar ile Rekabet Kurumu, sektörün işleyişini, sektördeki yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarını anlamaya ve aksayan yerleri tespit etmeye çalışacaktır. Ayrıca, mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliğini ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçları da tartışmaya açacak ve çözüm önerilerini değerlendirecektir.

Rekabet Kurumu tarafından iletişime geçilmesinden bağımsız olarak, sektör hakkında görüşlerini iletmek isteyen tüm paydaşlar görüş ve önerilerini 21.06.2021 tarihine kadar reklamcilik@rekabet.gov.tr adresine gerekirse gizlilik talepleri ile birlikte iletebilecektir.

Duyurunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.