Devlet Sağlık Kurumlarının Son Dönemde Aldıkları Kararlar ve Yayınladıkları Duyurular Nedir?


Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) salgını, tüm dünyada geniş çapta önlemler alınmasına sebep oldu. İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde görülen koronavirüs, bugün itibariyle 192 ülkede 340.000’e yakın vakada tespit edildi ve 19.000’i aşkın ölüm sayısı ile küresel bir kriz yaratmış durumda.

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanı tarafından yapılan basın açıklaması ile ilk vaka tespitinin duyurulmasının  ardından vaka ve ölüm sayısı hızla yükselmeye başladı. Türkiye, virüsün yurtdışında görülmeye başlamasından itibaren hastalığın görüldüğü ülkelere uçuşları durdurdu ve kara sınır kapılarının kapattı.

Mart ayının ortasından itibaren, virüsün Türkiye’ye yayılmasının da etkisiyle, 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığa sahip kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırılması, öğrenci yurtlarının karantina bölgelerine çevrilmesi, tüm umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten mekanların kapatılıp, restoranların yalnızca paket servis ile hizmet sunması gibi daha sert önlemler alındı.

Son olarak Cumhurbaşkanlığının 22 Mart 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı genelgesi ile kamu çalışanlarına kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ve ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği düzenlendi.

Tüm bu önlemlere ek olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) da koronavirüs ile mücadele kapsamında sırasıyla aşağıda yer alan önlemleri almışlardır:

 

Sağlık Bakanlığı:

  • 03.2020 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı binasına ziyaretçi girişi kabul edilmemektedir.
  • Sağlık Bakanlığı Covid-19 mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Web sitesini yayına aldı. Daha önce 184 hattından yapılan uygulama şimdi de saglik.gov.trüzerinden hizmete sunuldu.

 

TİTCK:

  • Solunum izolatörü özelliği taşıyan maskelerin, reçete karşılığında ve ücreti mukabilinde eczanelerden temin edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Ellerinde filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastalar bunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden maskelerini temin edilebilir.
  • COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak, ilaç firmalarının ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurum /kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin kurumca yapılacak ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulması, yapılacak olan bu duyuruya kadar geçen süre zarfında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği duyurulmuştur.
  • COVID-19 sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında kronik hastaların kullandıkları ilaçlarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla; kırmızı, yeşil ve normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar da dâhil olmak üzere geçici tedbirler alınmıştır.
  • COVID-19 pandemisinin Türkiye’de yürütülen klinik araştırmalar üzerinde etkisi olabileceği göz önüne alınarak; gerekli durumlarda geçici durdurma veya erken sonlandırma gibi tedbirlerin alınması, bu hallerin Etik Kuruluna bildirilmesi ile alınacak acil güvenlik önlemlerinin kim tarafından uygulanacağı, COVID-19 kapsamında gerçekleşen protokol ihlallerinin Etik Kurula bildirilmesinin gerekip gerekmeyeceği, olası gümrük engeli veya karantina durumlarına karşı ürün stoğunun normalden fazla tutulabilmesi için gereken aksiyonlar, araştırma merkezi ziyaretleri ve Etik Kurul görüşmelerinin nasıl yapılacağı hakkında alınan tedbirleri içeren bir belge yayınlanmıştır.
  • TİTCK tarafından hasta bazında verilen endikasyon dışı veya yurt dışı ilaç kullanım onaylarının süresi, ilgili ilaçların tedavide kullanımlarına ilişkin karar hekimlerin inisiyatifinde olmak üzere 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştur.
  • TİTCK tarafından İnsan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına (sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere) başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebileceği duyurulmuştur. Ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde Kuruma sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.

 

SGK:

  • Kronik hastalığa bağlı olarak bağışıklık durumu olumsuz etkilenen kişilerin enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar sağlık hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede önem arz ettiğinden bu kişilerin sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması, olası bulaşma riskinin azaltılması amacıyla ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenlemeler Kurumca sonradan belirlenecek tarihe kadar uygulanacaktır.

 

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 23.03.2020 tarihinde yaptığı açıklama ile sağlık personeli sayısına 32.000 kişinin ekleneceği, yerli solunum cihazı üretimine başlanılacağı, 50.000 hızlı tanıma kitinin Çin’den getirtildiği ve 300.000 adet daha getirtileceği, Türkiye’de üretilen maskelerin yurtdışına satılamayacağına ilişkin sektörün uyarıldığı, Çin’den gelen ve olumlu sonuç veren bir ilacın yoğun bakımdaki hastalara uygulanmaya başlandığı duyurulmuştur.

Find more insights

Paylaş