Kozmetik ve Diğer Ürünler


Kozmetik ürünlere ilişkin ambalaj ve etiketleme gereklilikleri 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile TİTCK tarafından yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında düzenlenmektedir.

Kanun ve Yönetmelik’e ek olarak; Kozmetik Ürünlerin Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz ile Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik (“Sağlık Beyanı Yönetmeliği”) halen yürürlüktedir, bu da Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin almadan sağlık beyanı ile ürün satışı ve tanıtımı gerçekleştirenlere hala idari yaptırımların uygulandığı anlamına gelmektedir.

Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin güvenliği ve reklamına ilişkin olarak düzenli denetimler gerçekleştirmektedir. 2018 yılında cilt bakım ürünleri, saç şekillendirme ürünleri ve bebek ürün grupları için denetimler başlatılmıştır ve bu bağlamda 2018 yılında 371 ve 2019 yılında 1328 ürün denetlenmiştir. Denetim faaliyetleri sonucunda kozmetik ürünlere ilişkin idari para cezaları, piyasadan kaldırma ve imha emirleri uygulanmıştır.

TİTCK, kendi Yönetmeliklerinin AB Mevzuatı ile uyumlaştırılması sürecini hızlandırmış olup bu doğrultuda paralel hükümler ihtiva eden bir yönetmelik taslağı paylaşmıştır. Bu bakımdan, TİTCK tüm Kılavuzları güncellemiş ve AB kurallarını uygulamaya koymuştur.

COVID-19 ile mücadele kapsamında, TİTCK tarafından 19 Mart 2020 tarihinde TİTCK görev alanına dâhil edilen insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usûl ve esasları içeren genelge yayınlanmış ve bu kapsamda Biyosidal Ürün tipi-1 ve ürün tipi-19 için geçici ruhsat başvurusunda bulunulabileceği düzenlenmiştir. Özellikle 2020 yılının ilk aylarında, yeni başvurular ve denetimler nedeniyle TİTCK’nın ilgili biriminin yoğun bir dönem atlattığı görülmüştür.

Daha fazla görüş

Paylaş