Ticari Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele

Hizmetlerimiz

Çok uluslu şirketlere, özellikle A.B.D. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu (FCPA) ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanununu (UKBA) olmak üzere, yabancı yolsuzlukla mücadele mevzuatının sınır ötesi etkileri ve aynı zamanda ulusal yolsuzlukla mücadele kanunları, etik kurallar, yasal düzenlemeler ve tüm bunların uluslararası düzenlemeler ile uyumluluğu hakkında görüş vermekteyiz.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerine yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak görüş vermekte, uyum politikaları hazırlanmasına yardımcı olmakta, tüm bunlara ilişkin olarak geniş kapsamlı uygunluk denetimleri yapmakta ve eğitim ve farkındalık artırıcı programları düzenlemekteyiz.

Bu kapsamda, çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştirakleri hakkında denetimler gerçekleştirmekte; Türkiye’de gerçekleşecek işlemlerin, yerel kanunlar ve düzenlemeler ile birlikte başta A.B.D. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu ve Birleşik Krallık Rüşvet Kanununu olmak üzere uluslararası yolsuzlukla mücadele mevzuatına uygunluğuna ilişkin çalışmalar yapmaktayız.

Müvekkillerimize ticari dolandırıcılık, ticari bilgi sızdırma ve casusluk, güveni kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, vergi kaçırma, sahtecilik, kara para aklama ve çevre suçlarına ilişkin görüş vermekte ve onları bu tür eylemlere ilişkin hukuki süreçlerde temsil etmekteyiz.

Ayrıca, müvekkillerimizi adli, idari ve disiplin soruşturmaları, arama ve el koyma işlemleri (baskınlar) sırasında temsil etmekte, süreç hakkında görüş vermekteyiz.

Referanslarımız ve daha fazla detay için gun@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Ortak Avukatlar

Barış Kalaycı

Filiz Toprak Esin


Gelişmeler