Görüşlerimiz

Bilimsel Eserler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet

Bilimsel Eserler -

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 29.11.2019 tarihinde Prof. Ziya Akıncı, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş’tan oluşan jüri karşısında savunularak oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Öncelikle değerli hocam ve tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş’a, doğum iznine tesadüf eden tez yazım sürecimde bana… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.