New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet


İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışma, 29.11.2019 tarihinde Prof. Ziya Akıncı, Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş’tan oluşan jüri karşısında savunularak oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.

Öncelikle değerli hocam ve tez danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş’a, doğum iznine tesadüf eden tez yazım sürecimde bana değerli vaktini ayırarak destek olduğu için büyük bir teşekkür borçluyum. Bir diğer teşekkürüm ise kıymetli hocalarım Prof. Ziya Akıncı ve Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla’yadır. Kendilerine tez jürimde yer alarak beni onurlandırdıkları ve tezime değerli yorumlarını kattıkları için bir kez daha teşekkür ederim.

Öte yandan, her başarımın arkasındaki gizli kahramanlar olan annem Emel Sılacı ve babam Mehmet Sılacı, bana sundukları tüm sevgi ve destek için en büyük teşekkürü hak etmektedir.

Son olarak, hayattaki en büyük desteğim eşim Umut Korkmaz’a gerek tezimi baştan benimle birlikte ezber ederek, sıkılmadan saatlerce üzerinde konuştuğu, değerli fikirlerini kattığı için gerekse uzun çalışma saatlerinde bana verdiği moral, neşe ve destek için teşekkür ederim.

Daha fazla görüş

Paylaş