Türkiye'de İlaç ve Yaşam Bilimleri Hukuku Önemli Gelişmeler ve Öngörüler - 2023

Covid-19 pandemisinin önemli etkilerini geride bıraktığımız 2022 yılı, ilaç ve yaşam bilimleri için oldukça hareketli bir yıl oldu. 2023 yılının da hem AB’deki ilaç ve tıbbi cihaz mevzuatındaki revizyonlar hem de Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşecek olması nedeniyle en az 2022 yılı kadar hareketli geçmesi bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması ve hastaların ilaçlara erişebilmelerinin önünün açılması, ilaç ve sağlık hizmeti taleplerinin artmasına sebep olmakta ve bu nedenle kamu harcamalarında da artış meydana gelmektedir. Bu artış ilgili devlet kurumlarının katı bir ilaç fiyatlandırma politikası geliştirmesine sebep olmuştur. Ancak özellikle kurlardaki hızlı artış ve ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler, bazı ürünlerin pazarda bulunmasının zorlaşmasına, hatta ilaç şirketlerinin Türkiye pazarından kısmen veya tümden çıkmasına veya yeni ürünleri pazara sunma kararından vazgeçmesine sebep olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (“TİTCK”) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ürünlerin tedariğinin devamlılığını sağlamak üzere birtakım tedbirler almaya başlamıştır. Ancak bazı prosedürlerdeki usulsüzlük ve sahte ilaç temini iddiaları, daha katı önlemler alınması gerektiğini işaret etmektedir.

Türkiye’ye özgü bazı sınırlamalar ve şeffaflığa ilişkin eksiklikler dışında, Türkiye’deki sağlık endüstrisi düzenlemelerinin özellikle ruhsatlandırma, kayıt sistemleri, etik ve uyum kurallarının gelişmiş ülkelerin standartları ve AB mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilecektir. Bu alanlardaki 2023 yılı gelişmelerini yakından takip edip paydaşlarımızı gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

Bu belge ile Yaşam Bilimleri alanındaki en güncel konuları ana hatlarıyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz.

İÇİNDEKİLER

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.