Görüşlerimiz

Rehberler

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

NFT’lerin Hukuki Boyutu: NFT’ler Yalnız Değildir!

1- NFT’lerin hukuki boyutundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle belirtmek gerekir ki henüz NFT’ler özelinde yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu kapsamda NTF’ler ile ilgili uyuşmazlıklarda hangi hukuk kurallarının uygulanacağı hususu tartışma konusudur. Bu sebeple, bu husustaki tespitler  hem ülkemizde hem de dünya genelinde uyuşmazlıkların görüldüğü mahkemeler tarafından, somut olayın özelliklerine göre ele alınmakta ve mevcut hukuki düzenlemelere göre yorum yoluyla… »

COVID-19’un Uyum Süreçlerine, İç ve Dış Soruşturmalara Etkisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla[1] pandemi olarak ilan edilen COVID-19 salgını, değişen çalışma koşulları ile beraber şirketlerin uyum süreçleri üzerinde de kaçınılmaz etkilere neden olmuştur. Gerek uzaktan ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması, gerekse kriz döneminin bireyler üzerinde yarattığı finansal ve psikolojik baskılar nedeniyle, birçok şirket bu dönemde sayıca artan ve tür değiştiren suistimal vakalarıyla karşı karşıya… »

COVID-19’un Sözleşmelere Etkisi ve Mücbir Sebep ile İlişkisi

Rehberler -

Aşağıdaki açıklamalarımız COVID-19’un neden olduğu mevcut hukuki durumun sözleşmeler açısından açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır ve Türk hukukuna tabi sözleşmesel ilişkiler açısından geçerlidir. Tarafların, sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak Türk hukukundan farklı bir hukuk seçmesi halinde, aşağıdaki açıklamalarımız uygulama alanı bulmayabilir. Böyle bir durumda, meselenin sözleşmesel ilişkinin tabi olduğu hukuka göre yorumlanması… »

COVID-19 ve Kişisel Verilerin Korunması

1. Covid-19 salgınının önlenmesi için yapılan mücadele ve alınan önlemler kapsamında kişisel verilerin kamu sağlığının korunması amacı ile işlenmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bir istisna sayılabilir mi? Ya da bu kapsamdaki veri işlemenin hukuka uygunluk nedenleri nelerdir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) m. 28 altında kanunun uygulamasından istisna tutulabilecek haller sayılmıştır. Buna göre 6698 sayılı Kanun m.… »

COVID-19’un Patent Hukuku Üzerindeki Etkileri

Rehberler -

1. COVID-19 salgını sebebiyle patent başvurusu veya patentle ilgili diğer işlemlerin zamanında yapılamaması halinde bir hak kaybı yaşanması söz konusu olacak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (“Meclis”) 25 Mart 2020 tarihinde kabul ettiği 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılması Hakkındaki Kanun’un (“7226 Sayılı Kanun”) geçici 1. maddesi ile, COVID-19 salgının olumsuz etkilerinin hak kaybı yaratmasının önüne geçme amacıyla, dava açma, icra takibi başlatma… »

COVID-19’un Yargı Sistemi Üzerindeki Etkileri

Bu metin, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’deki ilk COVID-19 vakasının açıklanmasını takiben, 13 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi ile mücadele kapsamında getirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde kaleme alınmış olup, metinde yer alan kısıtlamalar 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Ancak, Eylül ayı itibariyle artan vaka sayısı ve halihazırda COVID-19 tespit edilen bazı icra müdürlüklerinin kapatılması dikkate alındığında, yakın zamanda tekrar çeşitli… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.