Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da Değişiklik

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da (“Karar”) Değişiklik Yapılması Hakkında 6365 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9 Kasım 2022 tarihli 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Karar’ın 2. maddesine aşağıda yer alan yeni fıkra eklenmiştir:

“Ürünün, satışa sunulduğu ülke/ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygulamaları ile ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmaz. Satışa sunulduğu ülke/ülkelerde perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla kullanıma sunulan ürünler ülkemizde perakende satışı olan ürünlerin gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmaz. Başvuru yapan firmalar bu hususu tevsik eden belgeleri başvuru ile birlikte Kuruma sunarlar.”

Dolayısıyla, bu yeni fıkra ile gerçek kaynak fiyat hesapmasında dikkate alınmayacak iki farklı husus düzenlenmiştir:

  • Ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınan ülkelerde gerçekleşen geçici fiyat değişiklikleri, ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirmeler sonucunda ortaya çıkan fiyat,
  • Ülkemizde perakende satış fiyatı hesaplanacak ürünlerde, satışa sunulduğu ülke/ülkelerde perakende satışı olmayan ve sadece hastane kanalıyla kullanıma sunulan ürünlerin fiyatları.

Yeni düzenleme yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirmeler

Ürünlerin satışa sunulduğu diğer ülkelerdeki hastane satış fiyatları veya o ülkelerdeki idari düzenlemeler veya özel uygulamalar dolayısıyla ürün fiyatlarında yapılan özel indirimler, ülkemizdeki gerçek kaynak fiyat hesaplamasında doğru bir tespit yapılmasını engellemekteydi.

Bu fıkra yürürlüğe girmeden önce uygulamada, Türkiye’de hastane ürünü olmayan ilaçların referans ülkelerde hastane ürünü fiyatlarının dikkate alınması ile fiyat düşüşüne gidildiği gözlemlenmişti. Yapılan son fiyat güncellemeleri ile gerçek kaynak fiyatın tespitinde sıkıntılar yaşandığından, duruma açıklık getiren bu yeni madde ile uygulamaya yol gösterilmiştir. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ uyarınca 28 Kasım’da sona erecek olan itiraz sürecinde, yürürlüğe giren bu yeni madde uyarınca fiyatlarda bir güncelleme yapılması beklenmektedir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.