Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Bazı Zarar Kalemlerinin Dikkate Alınmayacağına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Uygulama Tebliği”) 26 Aralık 2020 tarihinde değiştirilmiş ve birtakım zarar kalemlerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar sermaye kaybı ve borca batık olma durumu bakımından yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayacağı düzenlenmişti.

Ticaret Bakanlığı çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalarda, getirilen istisnanın ekonomik aktörleri Covid-19 salgınının etkilerinden korumak için öngörülen geçici bir önlem olduğunu ifade etmiş olsa da Uygulama Tebliği’nin Geçici Madde 1 düzenlemesinde yer alan süre önce 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmış ve son olarak 31 Ekim 2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte istisnanın uygulanmasının 1 Ocak 2025’e kadar devam edeceği belirtilmiştir.

Buna göre anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 2024 mali yılının sonuna kadarki bilançolarında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısını dikkate almayabileceklerdir.

Türk Ticaret Kanunu madde 376 düzenlemesinin uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak için Uygulama Tebliği’nde yapılan Aralık 2020 tarihli değişikliklerin ardından kaleme aldığımız makalemize buradan ulaşabilirsiniz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.