TÜRKPATENT’in Tanınmış Markanın Sulandırılması ve Başvuru Sahibinin Kötü Niyetine İlişkin Kararı

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı SINGER KUMAŞ VE PUNCH YAPIŞTIRICISI marka başvurusunun, tanınmış SINGER markasının sulandırılmasına sebep olduğuna ve kötü niyetle yapılmış olduğuna karar vermiştir.

Kararda tanınmış SINGER markasına daha geniş bir koruma sağlanmış, tanınmış markayı içeren ve 01. sınıfta tescil edilmek istenen başvuru reddedilmiştir. Markalar Dairesi Başkanlığı, SMK’nın 6/5 maddesindeki tanınmış markanın sulandırılmasına ilişkin şartları incelemiş; SINGER markasının tanınmışlığını, başvuruda kullanılan renk ve kelimeleri, başvuru sahibinin kötü niyetinin tespitinde dikkate almıştır.

06 Eylül 2022 tarihinde, bir gerçek kişi tarafından  markasının 01. sınıfta tescili için başvuruda bulunulmuştur. Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanması üzerine, söz konusu başvuruya tanınmış SINGER markasının sahibi olan şirket tarafından, karıştırılma ihtimali bulunduğu, tanınmış markanın sulandırıldığı ve başvuru sahibinin kötü niyetli olduğu belirtilerek itiraz edilmiştir.

Markalar Dairesi Başkanlığı 14 Mart 2023 tarihli kararında, itirazın kabulüne ve başvurunun reddine karar vermiştir. Kararda, SINGER kelimesinin itiraza konu başvurunun esas unsuru olduğu, bu kelimenin tanınmış SINGER markasının kullanımına benzer şekilde kırmızı renkte yazıldığı, kumaş ve punch yapıştırıcısı ürünlerinin tanınmış SINGER markasının kullanıldığı ürünler ile ilişkili olduğu, hatta SINGER markası altında punch iğnesinin de satıldığı belirtilmiştir.

Bu nedenle Markalar Dairesi Başkanlığı, SMK’nın 6/5 maddesi kapsamında, itiraza konu başvurunun, tanınmış SINGER markasından haksız yarar sağlayacağı, tanınmış markaya ait imajın itiraza konu markaya devredileceği, tanınmış markanın itibarının ve ayırt edici karakterinin zedeleneceği sonucuna varmıştır. Markalar Dairesi Başkanlığı ayrıca, itiraza konu başvurunun tescil edilmeye çalışılmasının iyi niyetli bir girişim olmadığı kanaatine de varmıştır. Söz konusu karar, başvuru sahibinin itiraz etmemesi üzerine kesinleşmiştir.

Markalar Dairesi Başkanlığı’nın bu kararı, SMK’nın tanınmış markanın sulandırılmasına ilişkin 6/5 maddesindeki şartları incelemiş olması ve farklı mallar üzerinde tescil edilmek istenen bir başvuruyu reddetmiş olması nedeniyle dikkat çekicidir. Tanınmış SINGER markası diğer malların yanı sıra özellikle 07. sınıftaki dikiş makineleri üzerinde kullanılmaktadır ve Türkiye’de 01. sınıfta tescilli değildir. Markalar Dairesi Başkanlığı, tanınmış SINGER markasının kullanıldığı mallarla 01. sınıftaki mallar arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş, sulandırılma ihtimalinin bulunduğu kanaatine varmıştır. Başvuruda “kumaş ve punch yapıştırıcısı” ibaresinin bulunuyor olması da Markalar Dairesi Başkanlığı’nın kararını etkilemiş görünmektedir.

TÜRKPATENT’in başvuru sahiplerinin kötü niyetine ilişkin iddialar bakımından katı bir bakış açısı olması, kötü niyeti kanıtlayan somut delil bulunması gerektiğine yönelik genel yaklaşımı ve kötü niyete yönelik iddiaların genellikle Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından daha detaylı inceleniyor olması dikkate alındığında, somut olayda kötü niyetin Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından incelenmiş olması ve başvuru sahibinin iyi niyetli olmadığı sonucuna varılmış olması da dikkate değerdir.

 


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.