Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Toplumsal Değerler

Reklam Kurulu 2022 Eylül ayında vermiş olduğu bir kararında; Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir hazır giyim firması tarafından satışa sunulan ayakkabı, sandalet gibi ürünlerin birtakım ekmek ve donut gibi gıda ürünleri ile birlikte bu ürünlerin altına, üzerine veya yanına konumlandırılarak tanıtımının yapılmasının reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde hazırlanması prensiplerine aykırılık teşkil ettiği yönünde değerlendirme bulunmuştur. Bu karar Reklam Kurulu’nun toplumsal değerlere ilişkin tutumu bakımından yol gösterici bir karar olmuştur.

Kurul; kararında ayrıntılı gerekçelere yer vermemiş olmakla beraber, bu kararın verilmesinde Türk toplumunun manevi değerlerinde ekmeğin özel bir yerinin olması ve dini ve kültürel sebeplerle “kutsal” sayılmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber, bu değerin yalnızca Türk toplumuna özgü olmayıp ekmek gibi gıdaların dünyanın başka yerlerinde veya çeşitli toplumlar nezdinde manevi duygular ile bağdaştırılmasının da Reklam Kurulu tarafından dikkate alındığı sonucuna varılabilir. Dolayısıyla Reklam Kurulu’nun, sosyal sorumluluk bilincini toplum vicdanında karşılık bulan değerlerle ilişkilendirdiği sonucuna varmak mümkündür.

Reklam Yönetmeliği’nde reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde yapılması gerektiği düzenlenmiş olsa da bu kavramlar tanımlanmış olmadığından, anılan kavramların somutlaştırılması bakımından Kurul tarafından verilen bu kararın faydalı olduğunu düşünüyoruz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.