TÜRKPATENT'in Emsal Niteliğindeki Kararında Sanal ve Fiziksel Mal ve Hizmetler Benzer Bulundu

  • ABD menşeli bir şirket tarafından, 09, 35 ve 41. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayan önceki tarihli markaya dayanılarak, 25 ve 35. sınıflardaki mal ve hizmetleri kapsayan marka başvurusuna itiraz edilmiştir.
  • TÜRKPATENT başvuru kapsamındaki fiziksel mal ve hizmetlerin, itiraz sahibinin markasının kapsadığı sanal ve çevrimiçi mal ve hizmetlerle benzer olduğuna karar vermiştir.
  • Sanal ve fiziksel malların ve hizmetlerin benzerliği hususu son zamanlarda dünya genelinde gündemde olan bir konudur.

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından 31.03.2023 tarihinde verilen ve kesinleşen bir kararda, Amerika Birleşik Devletleri menşeli müvekkil şirketin önceki tarihli markasına dayanarak yaptığımız itiraz üzerine, sanal ve çevrimiçi mal ve hizmetlerin, fiziksel mal ve hizmetler ile benzerliği tespit edilmiş ve marka başvurusunun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/1 maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Söz konusu itiraza konu marka başvurusu, diğerlerinin yanı sıra, aşağıda yer alan mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmek üzere yapılmıştır:

  • sınıftaki “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler; Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler; Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler”,
  • 35. sınıftaki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler; Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler; Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)”

İtiraz sahibinin markasına ayniyet derecesinde benzer olan ve giysiler ve giysilerin perakende satışı üzerinde tescil edilmek istenen marka başvurusuna, itiraz sahibinin diğerlerinin yanı sıra, aşağıda yer alan mal ve hizmetleri kapsayan önceki tarihli markasına dayanılarak itiraz edilmiştir:

  • sınıftaki “Moda alanında kullanım için indirilebilir sanal ürünler; sanal ortamlarda ve sanal dünyalarda kullanım için moda alanında indirilebilir sanal ürünler; giysiler, mücevherler, saatler, çantalar, baş giysileri, ayak giysileri şeklinde indirilebilir sanal ürünler”,
  • sınıftaki “Sanal ürünleri yani giysiler, mücevherler, saatler, çantalar, baş giysileri, ayak giysiler; gözlükler ve diğer perakende satış ürünlerini içeren perakende satış mağazası ve çevrimiçi perakende satış mağazası hizmetleri,
  • sınıftaki “Çevrimiçi, indirilemeyen sanal giysiler, mücevherler, saatler, çantalar, baş giysileri, ayak giysileri ve diğer perakende satış ürünleri sağlayan eğlence hizmetleri.”

İtirazın incelenmesi sonucunda Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından markaların benzer olduğu ve itiraz sahibinin markası kapsamında yer alan sanal ve çevrimiçi mal ve hizmetlerin, itiraza konu marka kapsamındaki fiziksel mal ve hizmetler ile benzer oldukları tespit edilmiş ve marka başvurusunun 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/1 maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere sanal mal ve hizmetlerin, fiziksel mal ve hizmetler ile benzerliği hususu son yıllarda dünya çapında ve özellikle de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde tartışma konusuydu.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen “Metaverse'de markalar ve tasarımlar: yasal yönler/EUIPO uygulaması”  isimli webinarda “Sanal malların kilit noktasının gerçek dünya mallarının temel kavramlarını öykünmek olduğu ve gerçek dünya malları için kullanılan tüketici algısı kriterlerinin sanal mallara da uygulanabileceği” değerlendirilmiştir.[1] Amerika Birleşik Devletleri Marka ve Patent Ofisi (“USPTO”) tarafından ise 30 Ağustos 2022 tarihinde üçüncü bir kişi tarafından yapılan ve diğerlerinin yanında 09. sınıfta İndirilebilir sanal ürünler, yani çevrimiçi sanal dünyalarda kullanılmak üzere ayak giysileri, giysiler, baş giysileri, gözlük, el çantası, dizüstü bilgisayar çantası, sırt çantası, bavul, evrak çantası, sanat eseri, oyuncaklar, mücevher, saatler, saç aksesuarları, evcil hayvan tasmaları, aksesuarlar ve takılar içeren bilgisayar programları” ve 35. sınıfta “Çevrimiçi sanal dünyalarda kullanılmak üzere ayak giysileri, giysiler, baş giysileri, gözlük, el çantası, dizüstü bilgisayar çantası, sırt çantası, bavul, evrak çantası, sanat eseri, oyuncaklar, mücevher, saatler, saç aksesuarları, evcil hayvan tasmaları, aksesuarlar ve takılar gibi sanal ürünler içeren perakende satış hizmetleri” içeren “Gucci” ibareli marka başvurusu, yapılan ilk inceleme sonucunda reddedilmiştir. USTPO’nun bu kararında, sanal mal ve hizmetler ile fiziksel mal ve hizmetlerin yakından ilişkili olması nedeniyle, ilgili marka başvurusu altında sunulan mal ve hizmetler ile karşılaşan tüketicilerin bunların aynı kaynak tarafından üretildiği sonucuna varabileceği tespit edilmiştir.[2]

TÜRKPATENT’in yukarıda bahsedilen kararı da EUIPO ve USTPO’nun yaklaşımı ile aynı doğrultuda olup marka ofisleri tarafından sanal ve fiziksel mal ve hizmetlerin benzer/ilişkili olduğunun benimsediği görülmektedir.

[1] https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4763

[2]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn97112038&docId=NFIN20220830103820#docIndex=2&page=1


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.