Fikri Mülkiyet

Hizmetlerimiz

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki yetkinliğimiz, patent, faydalı model, marka, telif hakları, tasarım, coğrafi işaretler, bitki çeşitleri ve internet alan adları da dâhil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının her alanını kapsamakta olup büromuz Türkiye’de fikri mülkiyet alanında önde gelen bürolardan birisi olarak bilinmektedir.

Fikri mülkiyet alanında her türlü hukuki yardım hizmeti veririz; hizmetlerimize hukuk ve ceza davaları, tahkim, arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil, fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazlar, fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve sair sözleşmeler ve işlemler yapılması, taklit ve korsan ürünler araştırma ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi dâhildir.

Fikri mülkiyet hizmetleri birikimimizi sektörler özelindeki birikimimiz ile birleştirerek karmaşık ihtilafların en etkin şekilde çözülmesi için fikri mülkiyet stratejileri geliştirir ve uygular, ekibimizin üyelerini alanlarında lider olarak tanınmalarını amaçlayan eğitim ve gelişim çalışmaları yaparız.

İşbirliği yaptığımız diğer ülkelerdeki hukuk büroları ve tescil firmalarından oluşan geniş işbirliği ağımız aracılığı ile müvekkillerimizin Türkiye dışındaki fikri mülkiyet faaliyetlerini idare ve koordine ederiz.

Türk fikri mülkiyet hukukunun uluslararası anlaşmalar ve standartlara uyumunu her alanda savunuruz. Fikri mülkiyet haklarının koruma standartlarını yükseltmek için bireysel olarak ve üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası dernekler çatısı altında çalışmalar yaparız. Avukatı olarak savunduğumuz davalarda, içtihat yaratmak için çaba sarf ederiz. Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası derneklerin faaliyetlerine düzenli olarak katılırız. Avukatlarımızın bir kısmının İstanbul’da bulunan çeşitli üniversitelerde dersler vermesi suretiyle akademik hayata da katkıda bulunuruz.

Fikri Mülkiyet hizmetlerimiz aşağıdaki gruplar halinde gelişmiştir:

Patent ve Faydalı Modeller
Markalar ve Tasarımlar
Telif Hakları
Taklit ve Korsanla Mücadele
Patent, Marka, Tasarım ve FM Tescilleri


Ortak Avukatlar

Mehmet Gün

Aysel Korkmaz Yatkın

Barış Kalaycı

Güldeniz Doğan Alkan

Hande Hançar

Mutlu Yıldırım Köse

Özge Atılgan Karakulak

Selin Sinem Erciyas

Uğur Aktekin

Zeynep Seda Alhas


Gelişmeler