Fesih Yasağı ve Tek Taraflı Ücretsiz İzin Uygulamasına İlişkin Süreler Bir Kez Daha Uzatıldı-Nisan 2021

Fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamaları, ilk kez 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Kanunu’nun yürürlük tarihinden itibaren üç ay süreyle, İş Kanunu’nun kapsamında olsun ya da olmasın tüm hizmet sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştır. Bunun tek istisnası, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzer sebeplere dayanan haklı nedenle gerçekleştirilen fesihler olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, fesih yasağı süresince işverenlerin, işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmiştir.

Getirilen düzenlemenin ilk hali ile Cumhurbaşkanına fesih yasağına ve ücretsiz izne ilişkin üç aylık süreyi altı aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

8 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca ise,

  • belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
  • ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri

fesih yasağının istisnaları arasına dahil edilmiş olup, ayrıca Cumhurbaşkanı’na fesih yasağına ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi tanınmıştır.

Bu kapsamda, fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler süreç içerisinde pek çok kez uzatılmış ve;

  • 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 17 Temmuz 2020 tarihinden 17 Ağustos 2020 tarihine kadar,
  • 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, 17 Ağustos 2020 tarihinden 17 Eylül 2020 tarihine kadar,
  • 4 Eylül 2020 tarih ve 31234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 17 Kasım 2020 tarihine kadar,
  • 27 Ekim 2020 tarih ve 31287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 17 Ocak 2021 tarihine kadar,
  • 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 17 Ocak 2021 tarihinden 17 Mart 2021 tarihine kadar,
  • 09 Mart 2021 tarih ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 17 Mart 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar

ertelenegelmiştir.

Son olarak, fesih yasağı ve tek taraflı ücretsiz izin uygulamasına ilişkin süreler 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10. Maddesi uyarınca anılan süreler, Cumhurbaşkanı tarafından her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir. Bu kapsamda, yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı müddetçe fesih yasağı uygulaması 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecektir.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.