Uyuşmazlık Yönetimi

Hizmetlerimiz

Her türlü ticari, idari ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü, davalarının takibi, tahkim ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Anglo-sakson hukuk sistemine ve yargılama prosedürlerine oldukça aşinayız. Bu kapsamda yabancı dava süreçlerine, Türk hukuk sistemi hakkında uzman görüşü ve tanık ifadeleri hazırlayarak destek vermekteyiz.

Çok uluslu ve sınır ötesi davalarda müşterek vekil veya danışman olarak görev almakta, müvekkillerimizi yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının Türkiye’deki tanıma ve tenfiz sürecinde temsil etmekteyiz.

Hizmetlerimiz acentelik, distribütörlük, haksız rekabet, alım ve satım sözleşmeleri, yüksek miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, iflas, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, taşımacılık, ithalat ve ihracat konuları, anti-damping gibi farklı alanlardaki ticari uyuşmazlıkların çözümünü kapsamaktadır.

Şirket davalarına ilişkin hizmetlerimiz; ortak girişimleri, hissedarlık ilişkilerini ve haklarını, şirket genel kurul toplantılarını, kurumsal yönetim ve meslek suçlarını, yönetici sorumluluğunu, özel denetçilerin, geçici yönetim ve kayyum tayinini, azlık ve imtiyazlı hakların korunmasını, sermaye piyasası ile uyumlaşma çalışmalarını, banka ve rekabet hukukundan kaynaklanan ihtilafları içerir.

İdare hukukuna tabi uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hizmetlerimizin kapsamına Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, RTÜK dâhil her türlü idari birim ve otoritelere karşı yönetmelik, kararname, tebliğ, karar ve bireysel işlemlerin ve idari cezaların iptali hakkındaki başvurular ve davalar da dâhildir.

Referanslarımız ve daha fazla detay için gun@gun.av.tr adresine başvurabilirsiniz.


Ortak Avukatlar

Mehmet Gün

Filiz Toprak Esin


Fikir Liderliği

Türk hukukunda ticari uyuşmazlıkların çözümünü dört ana başlık altında, en tartışılan ve önemli görüğümüz konuları ile ele alıyoruz.


Gelişmeler