Sosyal Medya Etkileyicilerine İlişkin Kılavuzun Uygulanması

Türkiye’de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklamlara ilişkin uygulanan temel düzenlemeler Tüketici Kanunu’na ve Reklam Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Ayrıca sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere Reklam Kurulu tarafından Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz hazırlanarak 2021 yılında yayınlanmıştır. 

2022 yılında da Reklam Kurulu’nun anılan Kılavuz uyarınca sosyal medya üzerinden yayınlanan reklamları sıkı bir şekilde mercek altına aldığı ve denetlemeye devam ettiği görülmektedir. Kılavuz uyarınca sosyal medya etkileyicileri tarafından tanıtım yaptıkları ürün ve hizmete ilişkin paylaşımlarının reklam olduğunun tüketiciler tarafından anlaşılabilir olmasını teminen “İşbirliği", “Reklam” gibi ifadelerin paylaşımlarında kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Ancak yine de bu eksikliklerin yer aldığı reklamlara karşı Reklam Kurulu Kılavuz hükümlerini sıkı şekilde uygulamıştır. Örneğin; Reklam Kurulu, 2022 Kasım ayında verdiği kararında, bir sosyal medya etkileyicisi tarafından çeşitli markaların sosyal medya hesaplarını kendi paylaşımlarında etiketleyerek tüketicilerin ilgili markanın sosyal medya hesabına yönlendirildiği, ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediği ve ilgili markanın örtülü reklamının yapıldığı gerekçesiyle reklam durdurma cezası uygulamıştır. Bunun benzeri başka birçok idari yaptırım kararı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Reklam Kurulu 2022 senesinde çok sayıda kararında; sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda "ortaklık", “işbirliği” veya “reklam” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiş olmasına rağmen bu açıklama metninin kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmadığı, paylaşımın yer aldığı mecranın ara yüz ve teknik özellikleri dikkate alındığında tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmadığı veya bu açıklamaların çok kısa sürede paylaşımda tutulduğu, yeterince okunaklı olmadığı hallerde söz konusu tanıtımları örtülü reklam olarak değerlendirmiş, reklamların durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Dijital mecralarda sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan reklamların sayısı ve yoğunluğundaki artışa paralel olarak Kurul’un bu konudaki denetimlerine 2023 yılında da sıkı şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz.


Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.

;