Cansu Akbıyıklı

Yönetici Avukat


+ 90 (212) 354 00 53
cansu.akbiyikli@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
İngilizce, Türkçe, Fransızca

Uzmanlık Alanı

Cansu, 2014 yılında Gün + Partners’da çalışmaya başlamıştır. Şirketler, birleşme ve devralmalar, uyuşmazlık yönetimi, sigorta ve reasürans, ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele, enerji ve tabii kaynaklar çalışma alanlarında yönetici avukat olarak çalışmaktadır.

Cansu çalışmalarını şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ağırlıklı olarak birleşme ve devralmalar ile kurumsal yönetim konularında sürdürmektedir. Pek çok birleşme ve devralma işlemiyle ilgilenmiş, yabancı ve Türk şirketlerin ortak girişim kurmalarına destek olmuştur. Çok sayıda hisse alım sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi, malvarlığı devir sözleşmesi ve ortak girişim sözleşmesi hazırlamış, müzakere etmiştir. Bu çerçevede detaylı ve yöneticilere yönelik ön inceleme ve araştırmaların (due diligence) yapılması süreçlerini yürütmüş; devir sonrası süreçlerde şirketlerin yapılandırılması hususunda hukuki destek vermiş ve çeşitli ticari sözleşmeler hazırlamıştır. Kendisi Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyet gösteren çok sayıda çok uluslu şirketi temsil etmekte ve bu şirketlere destek vermektedir. Ayrıca, özellikle ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren uluslararası ilaç ve tıbbi cihaz şirketlerinin distribütörlük anlaşmalarının müzakeresi ve sonlandırılmasında hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Sigorta ve reasürans şirketlerine, bu şirketlerin faaliyetlerinin Türk sigorta hukuku düzenlemelerine uyumu konusunda hukuki destek vererek, yerel ve yabancı sigorta şirketlerinin poliçelerinin Türk hukuku'na uygun hale getirilerek yerelleştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bun ek olarak, sigorta ve reasürans hukuku uyuşmazlıkları ile de ilgilenmekte ve yerli ve yabancı sigorta şirketlerine sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve sulh süreçlerinin yürütülmesi gibi alanlarda danışmanlık vermektedir.

Cansu, ayrıca, yerli ve yabancı şirketlere enerji ve tabii kaynaklar mevzuatı ile ilgili destek vermekte olup, enerji mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamakta ve ticari suçlar ve yolsuzlukla ilgili konularda Türk ve yabancı müvekkillere destek olmaktadır.

Eğitim

  • 2014, Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul (Yükseklisans)
  • 2010, Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Lisans)
  • 2005, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, İstanbul