Filiz Toprak Esin

Ortak Avukat


+ 90 (212) 354 00 24
filiz.toprak@gun.av.trBaro Kaydı:
İstanbul Barosu

Diller:
İngilizce, Türkçe, Fransızca

Uzmanlık Alanı

Filiz Toprak Esin, 2020 yılından itibaren büromuzun ortak avukatı olup; ticari suçlar ve yolsuzlukla mücadele, uyuşmazlık yönetimi, rekabet ve şirketler, birleşme ve devralmalar çalışma alanlarında 2006 yılından bu yana büromuzda çalışmaktadır. Filiz Toprak Esin, müvekkillerini ticari, ceza ve idare mahkemelerinde temsil etmektedir.

Filiz Toprak Esin, ticari suçlar dahil, şirketlerin uyum süreçleri hakkında geniş deneyime sahiptir. Çeşitli büyük ve çok uluslu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerine yolsuzlukla mücadele anlamında destek olmakta, uyum süreçlerine ilişkin önleyici tavsiyeler vermektedir. Aynı zamanda şirket yöneticileri hakkında açılan ticari suç ve yolsuzluğa ilişkin soruşturma ve davalarda müvekkilleri ilgili kurumlar ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir.

Filiz Toprak Esin, aynı zamanda rekabet hukuku alanında, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra Rekabet Kurumu nezdindeki tüm süreçlerde ve Rekabet Kurulu’nun kararları hakkında idari yargılama aşamalarında müvekkilleri temsil etmektedir.

Filiz Toprak Esin, şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar bir şirketin günlük işlerinde ihtiyacı olabilecek her türlü ticaret hukuku ve sözleşme danışmanlığını sunmaktadır. Ayrıca Filiz Toprak Esin, çeşitli birleşme ve devralma işlemleriyle ilgilenmiş ve Türkiye’de yatırım yapan ve faaliyet gösteren çok sayıda çok uluslu şirkete hukuki destek vermiştir.

Yayınlar

Konuşmalar

KPMG & Etik ve Itibar Dernegi (TEİD) - Bir Suistimalcinin Profili 2020 Anket Sonuçları Sunum ve Değerlendirme Paneli, Konuşmacı, 19.11.2020

Türkiye'de Yaşam Bilimleri Endüstrisinde Uyum Ortamı, Seton Hall Hukuk Fakültesi - "ME Sağlık Hizmetlerine Uygunluk Sertifikası" Programı, Konuşmacı, 29.09.2020

Coronavirüs’ün İşletmelere Hukuki Etkileri, Gün + Partners ve Çukurova SIFED Webinarı, Konuşmacı, 10.04.2020

Yolsuzlukla Mücadele Hukuku Altyapısı, Etik ve İtibar Derneği Akdemi - Kurumsal Etik Ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı 6. Dönem, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 11.10.2019

Yolsuzlukla Mücadele Hukuku Altyapısı, Etik ve İtibar Derneği Akdemi - Kurumsal Etik Ve Uyum Yönetimi Sertifika Programı 5. Dönem, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 05.04.2019

Etkin Sözleşme Yönetimi, Etik ve İtibar Derneği ve Gün + Partners, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 19.10.2018

Rekabet Hukuku Kapsamında Dikey Anlaşmalar, Gün + Partners Semineri, Konuşmacı, İzmir, Türkiye, 14.11.2017

Etkin Bir İç Soruşturmanın Temel Unsurları, Etik ve İtibar Derneği - 7. Uluslararası Etik Zirvesi, Panelist, İstanbul, Türkiye, 16.06.2017

Beyaz Yaka Suçlarda Uygulanan Cezalar, Uluslararası Şeffaflık Derneği, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 09.12.2016

Türkiye’de Şirket Devralmalarında Karşılaşılan Zorluklar, 5. Özel Sermaye Şirketleri Zirvesi, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 01.04.2015

Türk İlaç Sektöründe Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasına Rekabet Hukuku Açısından Bakış, Erciyes Üniversitesi ve Rekabet Kurumu - Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 14.05.2010

Dernekler

  • Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Üyesi
  • Uluslararası Şeffaflık Derneği
  • Entegre Raporlama Türkiye (ERTA)

Eğitim

  • 2009, Leiden University, Hollanda (Yüksek Lisans)
  • 2006, Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul (Lisans)
  • 2000, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, İstanbul