Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Beklenen Değişiklikler Son Düzlükte

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) uzun zamandır beklenen değişiklikleri de içeren kanun teklifi (“Değişiklik Teklifi”) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (“TBMM”) sunuldu ve Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra kısa süre içerisinde yasalaştırılması beklenmektedir. Değişik Teklifi veri sorumlularını ilgilendiren kapsamlı değişiklik önerileri içermektedir. Değişiklik Teklifi’nin kabul edilmesi ile… »

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Yeni Milat 1 Haziran 2024 Olabilir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) uzun zamandır beklenen değişiklikleri içeren kanun teklifi (“Değişiklik Teklifi”) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları tarafından incelenmeye başladı. Değişiklik Teklifi’nin kabul edilmesi ile birlikte, özel nitelikli verilerin işlenmesi, yurt dışına veri aktarımı, idari yaptırımlar ve idari para cezalarına karşı yapılacak başvurular bakımından önemli değişiklikler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Veri… »

Yeni Asgari Sermaye Tutarlarının Tescil Başvurularına Etkisi

Yeni Asgari Sermaye Tutarlarının Tescil Başvurularına Etkisi 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için asgari sermaye tutarı artırılmış ve bu doğrultuda, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni asgari sermaye tutarları; limited şirketler için 50.000 TL, anonim şirketler için 250.000 TL ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ve halka açık olmayan anonim şirketler… »

Kişisel Verilerin Kanunlarda Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 12 Şubat 2024 tarihinde Kanunlarda Öngörülme Kişisel Veri İşleme Şartına İlişkin Bilgi Notu (“Bilgi Notu”) yayınlamış ve kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Türk hukuku ve AB hukuku kapsamında değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilgi Notu, genel olarak Türk hukuku ve AB hukuku perspektifinden genel bir çalışma olmakla birlikte Bilgi Notu çerçevesinde veri sorumluları için de yararlı olabileceğini… »

Gıda ve Takviye Edici Gıdalardaki Sağlık Beyanı Hakkında TİTCK’dan Görüş Talep Edilebilecek

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazetede Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş ve takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (“TİTCK”) izin alınması gerekliliği kaldırılmıştır. Bu gelişme akabinde TİTCK tarafından 16 Ocak 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yapılan… »

2023 Yolsuzluk Algı Endeksine İlişkin Değerlendirmeler

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), yıllık olarak hazırlanan ve uzmanların ve iş insanlarının kamu sektörüne ilişkin yolsuzluk algısını Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Forumu, özel risk ve danışmanlık şirketleri, düşünce kuruluşları gibi birtakım farklı kaynaklar üzerinden ölçmeyi amaçlayan ve bu alandaki en güvenilir göstergelerden biri olarak kabul edilen 2023 yılı Yolsuzluk Algı Endeksini (“2023 Endeksi”), 30 Ocak 2024 tarihinde yayımladı. Son… »

Sinema Eserlerinde İktibas Serbestisi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında açılan davalarda intihal bakımından önemli bir standart iktibas serbestisinin sınırlarıdır.  FSEK md. 35’e göre bir eserden iktibas yapılabilmesi için; (i) alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının bir başka ilim ve edebiyat eserine alınması, (ii) yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması, (iii) alenileşmiş güzel sanat eserlerinin… »

Reklam Kurulu Yanıltıcı Sadakat Programlarına Karşı Harekete Geçti

Reklam Kurulu (“Kurul”) 09.01.2024 tarihli ve 341 sayılı toplantısında “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticareti Uygulamalar Hakkında Kılavuz”da (“Kılavuz”) değişiklik yaparak sadakat programlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. Sadakat programları genel olarak tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. Ancak sadakat programlarının satışa sunulan mal veya… »

Türk Patent Ve Marka Kurumu Nezdinde Markalarin Kapsamındaki Mal Ve Hizmetlerin Sınırlandırılması Uygulaması

ÖZ Mal ve hizmet listesinin sınırlandırılması noktasında ulusal marka başvuruları ile uluslararası marka başvuruları bağlamında TÜRKPATENT uygulamasında farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Uluslararası marka başvurularında marka sahipleri markalarının kapsamlarını daha sınırlı ve faaliyet alanlarına özgülemek suretiyle çok spesifik mal/hizmetler için başvurular yapmakta ve markalar bu hali ile TÜRKPATENT tarafından uygun görülmekte iken; yerel başvurularda gerek başvuru… »

“a.tr” Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisi

Ülkemizde tahsisi halihazırda gerçekleştirilmekte olan “com.tr”, “org.tr” gibi alan adlarına ek olarak, “a.tr” yapısındaki alan adlarının da tahsisi de 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren mümkün hale gelmiştir. “a.tr” yapısındaki alan adları, “.com”, “.net”, “.org” gibi uzantıları içermeyip doğrudan “.tr” ülke kodu uzantısına sahip alan adlarıdır. Yasal dayanağını İnternet Alan Adları Yönetmeliği’nin [1] Geçici 3. maddesinden ve İnternet Alan Adları Tebliği’nin [2] 27 ve 29.… »

Taçsız Kral: Rolex

Bu yazımızda, şüphesiz dünyanın en bilinen lüks saat markalarından biri olan Rolex’in taç şekilli markasından kaynaklanan bir uyuşmazlık hakkında Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin bir kararından bahsedeceğiz[1]. Uyuşmazlığın Genel Mahkeme önüne gelene kadar geçirdiği süreçlere ve yapılan değerlendirmelere bakarak başlayalım. Uyuşmazlık: Rolex SA (“itiraz sahibi”) tarafından, her ikisi de (09 ve 37. sınıflardaki diğer bazı mal ve hizmetler yanında) 14. sınıfta yer alan… »

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından T.C. Kimlik Numaralarının İşlenmesi Hakkında Rehber Yayımlandı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (“T.C. Kimlik Numarası”) bilgisi özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer almayıp, genel nitelikte kişisel veri kategorisinde kimlik verileri kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte uygulamada, aynı veri işleme amacı farklı verilerin işlenmesi ile de elde edilebilecek olsa da doğrudan T.C. Kimlik Numarası verisinin işlenmesi yoluna gidiliyor… »

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.