Görüşlerimiz

Paydaşlarımızı ve müvekkillerimizi Türkiye'deki yasal gelişmeler hakkında güncellemek için bilgi ve uzmanlığımızı paylaşıyoruz.

İfade Özgürlüğü Kapsamında Ekşi Sözlük’e Erişimin Engellenmesi Kararının Değerlendirilmesi

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  (“BTK”) tarafından günümüzün en büyük internet topluluklarından birisi olan Ekşi Sözlük’e erişimin engellenmesi kararı verildi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile erişim engeli kaldırılsa da, söz konusu karara yapılan itiraz neticesinde, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek erişim engeli getirilmesine ilişkin kararı kesinleştirmiş oldu.   Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmesi hakkındaki…»

Reklam Kurulu’nun İdari Yaptırım Yetkileri Genişledi: Erişim Engelleme Yetkisi

2022 Nisan ayında Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklikle Reklam Kurulu’na; mevzuata aykırı ticari reklamlara ilişkin olarak halihazırda uygulama yetkisini sahip olduğu, anılan reklamları durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası ve gerekli görülen hâllerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezası yaptırımlarına ek olarak ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesi kararı verme yetkisi verilmiştir.…»

Tüketici Değerlendirme ve Şikayetlerine Yönelik Düzenlemeler

Reklam Yönetmeliği’nde 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile tüketici değerlendirmelerinin ve tüketici şikâyetlerinin yayınlamasına ilişkin detaylı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında öncelikle tüketici değerlendirmelerine ilişkin temel prensipler belirlenmiştir. Buna göre; Tüketici değerlendirmeleri yalnızca değerlendirilen mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilir. Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve…»

Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ve İndirimli Satış Reklamları

Türkiye’de 2022 senesinde ürün ve hizmet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması, bu nedenle tüketicilerin zaman zaman yanıltıcı fiyat bilgisi içeren veya doğru olmayan indirimli satış reklamlarına maruz kalması nedeniyle Reklam Yönetmeliği’nde yasal düzenlemelere aykırı ve yanıltıcı nitelikte fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamlarının düzenlenmesi ve bu bağlamda haksız ticari uygulamalara karşı tüketicinin korunmasına yönelik yeni önlem ve düzenlemeler…»

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar

Çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlar bakımından yakın tarihe kadar özel bir düzenleme bulunmamaktaydı. Reklam Kurulu, bu reklamlara ilişkin değerlendirmelerini Reklam Yönetmeliği’nde yer alan, reklamların tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamayacağını düzenleyen hükme dayanarak yapmaktaydı. Örneğin Reklam Kurulu 2022 Ekim ayında verdiği bir kararında, bir ulaşım şirketinin sosyal medya…»

Karşılaştırmalı Reklamlarda Hukuka Uygunluğun Sınırı

Türk hukukunda Reklam Yönetmeliği uyarınca reklamlarda rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara açıkça yer verilerek yapılan doğrudan karşılaştırmalı reklamların hukuka aykırı olduğu kabul edilmektedir. Rakip firmanın markalarına ve ayırt edici unsurlarına yer verilmeksizin dolaylı karşılaştırmalı reklam yapılması ise mümkündür. Reklam Kurulu, 2022 yılının Ağustos ayında doğrudan karşılaştırmalı reklam uygulamasının…»

Reklamlarda Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Toplumsal Değerler

Reklam Kurulu 2022 Eylül ayında vermiş olduğu bir kararında; Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir hazır giyim firması tarafından satışa sunulan ayakkabı, sandalet gibi ürünlerin birtakım ekmek ve donut gibi gıda ürünleri ile birlikte bu ürünlerin altına, üzerine veya yanına konumlandırılarak tanıtımının yapılmasının reklamların ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde hazırlanması prensiplerine aykırılık teşkil ettiği…»

+18 İbaresi Kullanımının Zorunlu Tutulduğu Tanıtımlar

Reklam Kurulu 2022 Temmuz ayında vermiş olduğu son derece tartışmalı bir kararında bir giyim firmasının internet sitesinin ana sayfasında “Seçtiğim Ailem" başlığı altında yer alan tanıtımların içeriğinde; "Seçtiğim Ailem: Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın (...)" gibi…»

Yargı Sisteminde Cinsiyet Çeşitliliği

Toplumsal cinsiyetin artan önemi ile kadınların çalışma hayatına dâhiliyetinin artmasıönemli bir gelişme göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde koyulan hedeflerden biri de hâkimlerin, savcıların ve yargı çalışanlarının sayısını artırmaktır. Stratejik Plan uyarınca, bu hedefe ulaşmak için uygulanacak bir strateji olarak, hâkim, savcı ve diğer personelin işe alımında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi…»

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Ters Düşen Dizi Sahneleri

Radyo Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”); radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın mecrasındaki yayınların içeriğini ve bu yayınlarda yer alan ticari iletişimin 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’a uygunluğunu denetlemektedir. 2022 senesinde RTÜK, bir televizyon kanalında yayınlanan televizyon dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşecek ve kadına yönelik baskıları teşvik edecek şekilde bekarete ilişkin yargı kalıplarına…»

Sosyal Medya Etkileyicilerine İlişkin Kılavuzun Uygulanması

Türkiye’de sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen reklamlara ilişkin uygulanan temel düzenlemeler Tüketici Kanunu’na ve Reklam Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Ayrıca sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere Reklam Kurulu tarafından Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz hazırlanarak 2021 yılında…»

Covid Sonrası Dönemde Fikri Mülkiyet Haklarından Feragat

Pandeminin etkisinin azalmaya başladığı ve hayatın yavaş yavaş normal seyrine döndüğü bugünler, Covid-19 pandemisinden çıkarılabilecek derslere bakmak ve olası yeni bir pandemiye karşı gerekli hazırlıkları yapmak için iyi bir dönem. Zira pandemiler, en başından beri insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve bu dönemlerde yaşanan problemlerin ve nedenlerinin özenle ele alınması son derece önemlidir. Ancak pandemide karşılaşılan sorunların çoğu ve en önemlisi…»

Aboneliğinizi Yönetin

Güncel hukuki görüşlerimiz ve etkinliklerimiz hakkında özelleştirilmiş bilgilendirme için abone olun.

;